De basis voor De Hofstee is gelegd. Alle 200 palen, van ruim 13 meter, zitten in de grond. Vorige week is het beton voor de funderingsbalken van het nieuwbouwcomplex gestort. Daarmee wordt ook goed zichtbaar hoe groot De Hofstee gaat worden. 

Het complex biedt plaats aan 40 seniorenwoningen en 24 WLZ-zorgappartementen. Inmiddels heeft er een eerste selectieronde plaatsgevonden uit de vele inschrijvers voor de 40 seniorenwoningen. Van deze 40 woningen zijn 20 woningen voor vitalere ouderen en 20 voor ouderen met een zorgvraag. Vervolgens wordt er naar de datum van inschrijving gekeken in deze eerste ronde. Er heeft nog geen selectie plaatsgevonden voor de 24 zorgwoningen. Deze volgt nog. Hier is het criteria voor toewijzing Wlz (VPT thuis)zorg.