De ruim 200 palen zitten in de grond en het beton voor de funderingsbalken is inmiddels gestort: langzamerhand krijgt De Hofstee steeds meer vorm aan de Oslolaan. Inmiddels zijn de eerste appartementen toegekend en vindt met deze inschrijvers het eerste gesprek plaats. “Het grote voordeel aan wonen in De Hofstee is dat de appartementen levensloopbestendig zijn. Alle woningen zijn geschikt om zorg in te verlenen’’, vertelt Willie ten Napel, cliëntadviseur binnen Talma Urk.

De Hofstee biedt plaats aan 40 woonzorgappartementen en 24 zorgappartementen. “De woningen hebben elk een eigen keuken, woonkamer en slaapkamer en zijn ruim opgezet. Mocht er in de toekomst dan zorg thuis nodig zijn, dan kan dat. Bovendien is Talma Thuiszorg 24 uur per dag aanwezig voor zowel geplande als ongeplande, via alarmering, zorgvragen.”

Het nieuwe appartementencomplex krijgt een eigen brasserie, sport- en fysioruimte, binnentuin en ontmoetingsplein. “We hopen dat De Hofstee ook echt een ontmoetingsplek wordt in de buurt, een plek waar mensen omzien naar elkaar. Buurtbewoners kunnen een kopje koffie drinken, lunchen of warm eten in de brasserie en kunnen gebruik maken van de fysioruimte. Daarnaast wordt het atrium een ontmoetingsplek en een plek voor activiteiten en workshops. Deze ruimte wordt ook ingezet voor braderieën en optredens van zanggroepen. Kortom: een gezellige plek voor jong en oud!”

De Hofstee kent verschillende types appartementen. De bestuurder van Talma Urk, Wilfred Muller, voert inmiddels gesprekken met de inschrijvers die ingeloot zijn. “We verwachten dat deze gesprekken tegen het einde van het jaar zijn afgerond. Wellicht komt er dan nog een lotingsronde. Als de verdeling van de seniorenappartementen afgerond is, gaan we de inschrijvingen voor de WLZ-woningen selecteren. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat iedereen evenveel kans maakt, het is geen voor- of nadeel of als u nu al zorg ontvangt van Talma Urk of van een andere zorgaanbieder.”

De locatie van De Hofstee is uniek: dicht bij de dijk, het Oude Dorp en diverse winkels. “We horen van veel belangstellenden dat ze in deze buurt opgegroeid zijn als kind. Hoe leuk is het dan om ook op je oude dag weer in de vertrouwde buurt te kunnen wonen!”