Onze nieuwbouwlocatie aan de Oslolaan begint steeds meer vorm te krijgen! De 24 zorgwoningen die aan de kant van de dijk worden gebouwd, beginnen gestalte te krijgen. 

De oude funderingsresten van de Wilhelminaschool zijn verwijderd. Tijdens de bouw kwam er nog een verrassing tevoorschijn: de resten van twee zwembaden gevuld met puin van een voormalige speeltuin. Ook dit is uit de grond verwijderd. Daarna kon daadwerkelijk gestart worden met de bouw.

Aan het einde van dit jaar moet De Hofstee zo goed als klaar zijn, zodat we vanaf februari 2022 de eerste bewoners kunnen verwelkomen. Het gaat dan om de 40 seniorenwoningen van De Hofstee aan de Oslolaan kant. Inmiddels zijn er al diverse gesprekken gevoerd met potentiele huurders en deze gesprekken worden de komende weken afgerond.

De verwachting is dat we in februari van dit jaar voor alle woningen een huurder hebben gevonden, diverse belangstellenden staan dan nog op de wachtlijst.