Nieuwbouw

Hier delen wij al het nieuws omtrent de bouw van ons nieuwe woonzorgcomplex De Hofstee aan de Oslolaan.

‘Wie wordt mijn nieuwe buurman of buurvrouw?’ De nieuwe bewoners van De Hofstee kregen onlangs antwoord op deze vraag in de Ichthushof.

Nu het hoogste punt bereikt is, de buitenmuren staan en het dak geplaatst is, is aan de Oslolaan gestart met de afwerking van gebouw De Hofstee. 

De bouw van De Hofstee loopt voorspoedig. Deze maand bereikte het gebouw het hoogste punt en dat werd feestelijk gevierd!

De afgelopen maanden werd er in Talma Haven veel werk verzet voor de aanleg van een ontmoetings- en belevingstuin. Het resultaat mag er zijn: een tuin vol geuren, kleuren en elementen uit de Urker geschiedenis.

De bouw van De Hofstee loopt op schema, lees hier de laatste update.