Talma Wonen + Zorg Talma Wonen + Zorg

De cliënten van Talma Haven kunnen hun eigen huisarts bezoeken.

Huisartsen Hildering en Bloed houden spreekuur in Talma Haven op afroep en de huisarts komt bij u op het appartement.

De Urker Huisartsen Maatschap (UHM) houdt spreekuur op de volgende tijden in Talma Haven:

Maandag 11.00 uur
Dinsdag 11.00 uur
Woensdag 11.00 uur
Donderdag 11.00 uur

Als u gebruik wilt maken van het spreekuur kunt u een afspraak maken via de zorg van Talma Haven.

De praktijk van de huisartsen van de UHM is op de 1e etage in Het Dok. Indien mogelijk kunnen de cliënten van Het Dok hier het spreekuur bezoeken. Als dit niet meer gaat dan kan de zorg een afspraak maken en komt de huisarts bij de cliënt op het appartement.