Talma Activiteiten Talma Activiteiten

Fysiek, geestelijk en sociaal actief blijven, zijn de doelstellingen bij het organiseren van een groot aantal activiteiten door Talma Urk. Waarbij iedereen boven de 55 jaar welkom is. Of het nu een gezellig samen koffiedrinken, samen een spelletje doen of een cursus bloemschikken is. Er wordt een gevarieerd activiteitenrooster samengesteld en er zit altijd wel iets bij wat u leuk vindt. In het rooster wordt aangegeven of aan deelname ook kosten verbonden zijn. Veel van die activiteiten worden samen met Caritas Urk georganiseerd, die de vele vrijwilligers aanstuurt die actief zijn binnen Talma Urk. Deelnemers kunnen bij Caritas Urk en bij de receptie van Talma Haven een Mit Eenkanger-strippenkaart kopen om deel te nemen aan de activiteiten. Op beide locaties is ongetwijfeld iets waaraan u graag wilt deelnemen. En heeft u een dagje geen zin of komt het niet uit? Geen probleem. U doet waar u behoefte aan heeft.

De activiteiten vinden meestal plaats in de daarvoor beschikbare ruimtes in de zorgcentra. Er is altijd voldoende professionele begeleiding aanwezig om u bij te staan.

Activiteiten

Talma-Urk biedt op beide locaties een keur aan activiteiten. Niet alleen voor bewoners, maar ook voor omwonenden. Er worden veel activiteiten en uitjes georganiseerd. Maandelijks ontvangen de bewoners een activiteitflyer in de bus. De activiteiten kunnen via social media ook gevolgd worden. Koorrepetitie, haakatelier, bloemschikken, sjoelen, mannensoos, kunstkring, meer bewegen voor Ouderen, beweegtuin, houtbewerking, thema-buffetten en thema-activiteiten, biljarten, lezen en noem maar op.

Mit Eenkanger

Mit Eenkanger (Met Elkaar) is een samenwerking tussen Caritas Urk en diverse organisaties waarbij professionals en vrijwilligers zich inzetten voor de dagbesteding van ouderen. In Talma Urk vinden wekelijks tal van activiteiten plaats. Zowel bewoners van de zorgcentra als 55-plussers uit Urk zijn welkom om deel te nemen aan deze activiteiten, een indicatie is niet nodig. Op deze manier blijven de ouderen actief. Samen met een mantelzorger deelnemen, is ook geen probleem.