Nieuwbouw

Hier delen wij al het nieuws omtrent de bouw van ons nieuwe woonzorgcomplex De Hofstee aan de Oslolaan.

 

Onze nieuwbouwlocatie aan de Oslolaan begint steeds meer vorm te krijgen! De 24 zorgwoningen die aan de kant van de dijk worden gebouwd, beginnen gestalte te krijgen. 

De basis voor De Hofstee is gelegd. Alle 200 palen, van ruim 13 meter, zitten in de grond. Vorige week is het beton voor de funderingsbalken van het nieuwbouwcomplex gestort. Daarmee wordt ook goed zichtbaar hoe groot De Hofstee gaat worden. 

 

De ruim 200 palen zitten in de grond en het beton voor de funderingsbalken is inmiddels gestort: langzamerhand krijgt De Hofstee steeds meer vorm aan de Oslolaan. Inmiddels zijn de eerste appartementen toegekend en vindt met deze inschrijvers het eerste gesprek plaats. “Het grote voordeel aan wonen in De Hofstee is dat de appartementen levensloopbestendig zijn. Alle woningen zijn geschikt om zorg in te verlenen’’, vertelt Willie ten Napel, cliëntadviseur binnen Talma Urk.

Wethouders Gerrit Post en Freek Brouwer onthulden afgelopen vrijdag (9 oktober) het bouwbord aan De Hofstee voor de nieuwbouw van onze derde locatie. Hiermee is bouwfase 2 officieel van start!