Wonen met zorg

Talma Haven/Het Dok heeft een wachtlijst van 9 personen voor wonen met zorg (update 25 oktober 2022).

 

Dagverzorging

Voor deelname aan de dagverzorging is geen wachtlijst (update 25 oktober 2022).

Talma Thuiszorg

Voor verzorging en/of verpleging aan huis via Talma Thuiszorg is momenteel geen wachtlijst (update 25 oktober 2022). 

 

Casemanagement Dementie

De wachttijd om te starten met casemanagement dementie via een casemanager van Talma Urk bedraagt momenteel 0 weken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstondersteuning, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk overeengekomen (Treeknormen). Voor casemanagement dementie Talma Urk kunt u contact opnemen met onze Wijkverpleegkundigen via 0527-681735.

 

De Hofstee

Voor de (zorg)woningen in De Hofstee is een wachtlijst van minimaal 1,5 jaar (update 25 oktober 2022).