Wonen met zorg

Talma Haven/Het Dok heeft een wachtlijst van 12 personen voor wonen met zorg (update 1 juni 2023).

 

Dagverzorging

Voor deelname aan de dagverzorging is geen wachtlijst in De Hofstee en in Talma Haven. (update 1 juni 2023).

 

Talma Thuiszorg

Voor verzorging en/of verpleging aan huis via Talma Thuiszorg is momenteel geen wachtlijst (update 1 juni 2023). 

 

Casemanagement Dementie

De wachttijd om te starten met casemanagement dementie via een casemanager van Talma Urk bedraagt momenteel 0 weken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstondersteuning, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk overeengekomen (Treeknormen). Voor casemanagement dementie Talma Urk kunt u contact opnemen met onze Wijkverpleegkundigen via 0527-681735.

 

De Hofstee

Voor de (zorg)woningen in De Hofstee is een wachtlijst van minimaal 1,5 jaar (update 1 juni 2023).