ANBI gegevens   Beleidsplan Jaarverslag 2022  Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2020 Jaarverslag 2019 Financieel Jaarverslag 2022 Financieel Jaarverslag 2021  Financieel Jaarverslag 2020   Financieel Jaarverslag 2019

 

Op 8 maart 1994 is de Stichting Vrienden van Talma Urk en 't Kompas opgericht.

Wonen in het de zorgcentra van Talma Urk betekent zo zelfstandig mogelijk blijven, terwijl hulp dicht bij de hand is. Moderne hulpmiddelen en eigentijdse voorzieningen maken het de bewoners mogelijk om hun leven in het appartement naar eigen inzicht in te richten, met de zekerheid dat er zorg en aandacht voor hen is als ze daar behoefte aan hebben.

Talma Urk en ’t Kompas streven ernaar om het leefklimaat zo prettig mogelijk te maken. Dit gebeurt onder andere door een gezellige aankleding en meubilering van het gebouw. Het organiseren van allerlei activiteiten en een goede verzorging van de maaltijden.

De ‘Stichting Vrienden van Talma Urk en ’t Kompas’ heeft als doel om daar waar de regulier financiën ontoereikend zijn een helpende hand te bieden en de cliënten dat ‘extra’ te geven. De stichting wil het algemeen welzijn van de bewoners van Talma Urk en ’t Kompas bevorderen.

Help mee en doe een gift! 

Bankrekeningnummer: NL42RABO0396665667

Namens de bewoners van Talma Urk en ’t Kompas bedankt!

Meer informatie:

Penningmeester:
R. Boxen-van Slooten
Holkenkamp 45
8321 AW  Urk
0527-683215