Talma Activiteiten Talma Dagbesteding

De dagbesteding van Talma Urk biedt u overdag zorg- en welzijnsondersteuning, ontlast uw mantelzorger(s) en draagt er aan bij dat u langer thuis kunt blijven wonen. Het doel van onze dagbesteding is om u te helpen uw dag zinvol in te vullen. 

Onder professionele begeleiding onderneemt u in een vertrouwde groep diverse activiteiten. Contact met leeftijdsgenoten en samen plezier hebben, staan hierbij centraal en dragen bij aan een positieve gezondheid. Afhankelijk van uw hulpvraag kan Talma Urk een passende dagbesteding bieden.

Voor deelname aan dagbesteding zijn er verschillende bekostigingsstromen. Neem voor meer informatie contact op met onze cliëntadviseur of welzijnsfunctionaris via 681735.