Talma Wonen + Zorg Talma Wonen + Zorg

Ingangsdatum

U betaalt een eigen bijdrage voor zorg met verblijf vanaf de datum waarop u in de instelling wordt opgenomen.

Hoogte eigen bijdrage WLZ-instelling

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van een aantal dingen:

  • uw verzamelinkomen (inclusief het inkomen van uw eventuele partner of huisgenoot);
  • uw leeftijd;
  • het aantal personen binnen uw huishouden;
  • uw indicatie van het CIZ.

Twee soorten eigen bijdrage

Er zijn twee soorten eigen bijdragen voor zorg met verblijf:

  • De lage eigen bijdrage
  • De hoge eigen bijdrage

De eerste 4 maanden van uw verblijf in een WLZ-instelling betaalt u de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af welke eigen bijdrage u betaalt.

Aftrek zakgeld en kleedgeld

Bij het berekenen van uw hoge eigen bijdrage wordt zakgeld en kleedgeld afgetrokken. De hoogte van het bedrag dat wordt afgetrokken is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK.