Talma Wonen + Zorg Talma Wonen + Zorg

Als u een indicatie heeft wordt uw verblijf in Talma Urk vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor meer informatie en actuele wijzigingen kunt u contact opnemen met Talma Urk.

 Bij geen indicatie: zie info vorige pagina.